สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 
ศาลากลางจังวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 
โทร. 073-203854   โทรสาร. 073-203855 

Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาได้โอนเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลไม่เต็มอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคล ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙

Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.
Здесь новые шаблоны для dle

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาได้โอนเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับเงินอุดหนุนราย

บุคคลไม่เต็มอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคล ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙  เข้าบัญชีโรงเรียน

เมื่อวันที่ 9ธค. 59เรียบร้อยแล้ว