สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 
ศาลากลางจังวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 
โทร. 073-203854   โทรสาร. 073-203855 

Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

โอนเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (เสี่ยงภัย2500) ประจำเดือนตุลาคม 2559

Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.
Здесь новые шаблоны для dle
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้โอนเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  (เสี่ยงภัย2500) 
ประจำเดือนตุลาคม 2559  เข้าบัญชีโรงเรียน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว 
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัติครูที่มีสิทธิ์อีกครั้งก่อนเบิกจ่าย และส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้สช.อำเภอต่อไป

ข่าว/กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ