สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 
ศาลากลางจังวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 
โทร. 073-203854   โทรสาร. 073-203855 

Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

โครงการตรวจนับจำนวนนักเรียนที่ขอรับอุดหนุนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๕๙

Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.
Здесь новые шаблоны для dle

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบันนังสตาร่วมกับคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนที่ขอรับอุดหนุนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๕๙ 

ในโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบันนังสตา จำนวน ๑๑ โรง รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นหลังจากการตรวจนับจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งสิ้น ๖,๗๘๑ ราย

 


**** ข่าว สช.อ.บันนังสตา****