สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 
ศาลากลางจังวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 
โทร. 073-203854   โทรสาร. 073-203855 

Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โอนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 37
ประกาศรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2560 7
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ 15
“แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” 25
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2560 44
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาได้โอนเงินอุดหนุน วันที่ 18 ม.ค. 60 178
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(MyOffice)ร่วมกับ Google Drive 37
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดยะลา การขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 24
มอบหนังสือที่ได้รับรางวัลและหนังสือดีเด่น แก่ห้องสมุดโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิชัยพัฒนา 19
มอบหนังสือที่ได้รับรางวัลและหนังสือดีเด่น แก่ห้องสมุดโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิชัยพัฒนา 20