สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 
ศาลากลางจังวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 
โทร. 073-203854   โทรสาร. 073-203855 

Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

กฏหมาย/ระเบียบ

Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.
Здесь новые шаблоны для dle

1. พ.ร.บ.

2. กฎกระทรวง

3. ระเบียบ

4. ประกาศ

5. คู่มือและแนวปฏิบัติ

 

ที่มา : สช.จ.สตูล