สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 
ศาลากลางจังวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 
โทร. 073-203854   โทรสาร. 073-203855 

Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

บุคลากร สช.อ.บันนังสตา

Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.
Здесь новые шаблоны для dle

นายอับดุลฟัตต๊ะห์  ดอมอลอ
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบันนังสตา


 
   

นายซาฮีดี  เจ๊ะมะ 
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวอานีซ๊ะห์  ยูโซะ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาวพาอีซะ  ยีปาโละ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


 
   

นายนูรูดิน  ตอแลมา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวอาตีก๊ะ  ดอมอลอ
ตำแหน่ง นักวิชาการอิสลามศึกษา

 

 

 

 

 


นางยูไรดา  เจ๊ะอุบง
พนักงานราชการครู โรงเรียนคัมภีร์วิทยา


น.ส.เดียร์นา   สอรี

พนักงานราชการครู โรงเรียนดำรงวิทยา


น.ส.มารีแย  สารี
พนักงานราชการครู โรงเรียนอัลฟัลลาฮ อัลอิสลามี


น.ส.ฟาดีละห์  อาโร๊ะ
พนักงานราชการครู โรงเรียนผดุงศิลวิทยา


นางมายีด๊ะ  สาเมาะแม
พนักงานราชการครู โรงเรียนผดุงศิลวิทยา

 
น.ส.คอตีเย๊าะ  แม
พนักงานราชการครู โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา


น.ส.รอฮีหม๊ะ  เบ็ญดอเลาะ
พนักงานราชการครู โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา


น.ส.นูรมีลา  กาเต๊ะ

พนักงานราชการครู โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา


น.ส.ฆอลีเยาะห์   ดอเลาะ
พนักงานราชการครู โรงเรียนดำรงวิทยา


น.ส.ฮาลีเมาะ  สามะ
พนักงานราชการครู โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา


น.ส.ยารีย๊ะ  สาหะ
พนักงานราชการครู โรงเรียนคัมภีร์วิทยา


นางอารียา  ศรียาน
พนักงานราชการครู โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา